Místní knihovna Sázava


Knihovní řád


Plné znění aktualizovaného knihovního řádu včetně dodatku o ochraně osobních údajů si můžete otevřít ve formátu pdf.

Kontakt: 566 666 213